આ બ્લોગમાં આપનું સ્વાગત છે.
સુવિચાર :- "શિક્ષક પોતે શીખતો ન રહે તો તે કદી શીખવી ન શકે - રવીન્દ્રનાથ ટાગોર જીવનમાં કોઈ પણ માણસને ખોટો ના સમજવો. તેના પર વિશ્વાસ રાખવો. કેમકે એક બંધ ઘડીયાળ પણ દિવસમાં ૨ વાર સાચો સમય બતાવે છે. કોઈ કામ માટે ભીતરનો અવાજ ના પાડે તો તે કામ છોડી દેજો, અન્યથા પસ્તાવવાનો વખત આવશે.

મંગળવાર, 30 ઑક્ટોબર, 2012

અભ્યાસક્રમ: ગુજરાતી ડિક્ષનરી ડાઉનલોડ કરો......

અભ્યાસક્રમ: ગુજરાતી ડિક્ષનરી ડાઉનલોડ કરો......

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો