આ બ્લોગમાં આપનું સ્વાગત છે.
સુવિચાર :- "શિક્ષક પોતે શીખતો ન રહે તો તે કદી શીખવી ન શકે - રવીન્દ્રનાથ ટાગોર જીવનમાં કોઈ પણ માણસને ખોટો ના સમજવો. તેના પર વિશ્વાસ રાખવો. કેમકે એક બંધ ઘડીયાળ પણ દિવસમાં ૨ વાર સાચો સમય બતાવે છે. કોઈ કામ માટે ભીતરનો અવાજ ના પાડે તો તે કામ છોડી દેજો, અન્યથા પસ્તાવવાનો વખત આવશે.

"વેબસાઇટો અને બ્લોગ"

http://teachersvadodara.yolasite.com/

* Primary education is the most important resolutions

* Secondary and Higher Secondary Education important resolutions
* Mid-Day Meal Scheme of the most important resolutions
* Gandhinagar GCVT website
* General Knowledge quiz GUJARAT     patelshatish
* Balajagata             ghpatel
Pragna

6 ટિપ્પણીઓ: