આ બ્લોગમાં આપનું સ્વાગત છે.
સુવિચાર :- "શિક્ષક પોતે શીખતો ન રહે તો તે કદી શીખવી ન શકે - રવીન્દ્રનાથ ટાગોર જીવનમાં કોઈ પણ માણસને ખોટો ના સમજવો. તેના પર વિશ્વાસ રાખવો. કેમકે એક બંધ ઘડીયાળ પણ દિવસમાં ૨ વાર સાચો સમય બતાવે છે. કોઈ કામ માટે ભીતરનો અવાજ ના પાડે તો તે કામ છોડી દેજો, અન્યથા પસ્તાવવાનો વખત આવશે.

શનિવાર, 16 ફેબ્રુઆરી, 2013

ઇન્કમટેક્ષ-૨૦૧૨-૨૦૧૩
મિત્રો  નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૨-૧૩ ના વર્ષના પગારમાંથી ઇન્કમટેક્ષ કપાતની વિગત જોવા માટે કરો એક ક્લિક .

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો