આ બ્લોગમાં આપનું સ્વાગત છે.
સુવિચાર :- "શિક્ષક પોતે શીખતો ન રહે તો તે કદી શીખવી ન શકે - રવીન્દ્રનાથ ટાગોર જીવનમાં કોઈ પણ માણસને ખોટો ના સમજવો. તેના પર વિશ્વાસ રાખવો. કેમકે એક બંધ ઘડીયાળ પણ દિવસમાં ૨ વાર સાચો સમય બતાવે છે. કોઈ કામ માટે ભીતરનો અવાજ ના પાડે તો તે કામ છોડી દેજો, અન્યથા પસ્તાવવાનો વખત આવશે.

ગુરુવાર, 18 ઑક્ટોબર, 2012

ગુજરાતી ગરબા સાંભળો ઓનલાઈન 
મિત્રો, નવરાતીના ગરબા સાંભળો ઓન લાઈન, માત્ર એક કલીક કરો.


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો