આ બ્લોગમાં આપનું સ્વાગત છે.
સુવિચાર :- "શિક્ષક પોતે શીખતો ન રહે તો તે કદી શીખવી ન શકે - રવીન્દ્રનાથ ટાગોર જીવનમાં કોઈ પણ માણસને ખોટો ના સમજવો. તેના પર વિશ્વાસ રાખવો. કેમકે એક બંધ ઘડીયાળ પણ દિવસમાં ૨ વાર સાચો સમય બતાવે છે. કોઈ કામ માટે ભીતરનો અવાજ ના પાડે તો તે કામ છોડી દેજો, અન્યથા પસ્તાવવાનો વખત આવશે.

રવિવાર, 2 સપ્ટેમ્બર, 2012

PDF or Word

http://www.doc2pdf.net/
http://www.convertmypdftoword.com/

Convert Word to PDF / DOC to PDF and PDF to Word online for free.

www.doc2pdf.net/

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો