આ બ્લોગમાં આપનું સ્વાગત છે.
સુવિચાર :- "શિક્ષક પોતે શીખતો ન રહે તો તે કદી શીખવી ન શકે - રવીન્દ્રનાથ ટાગોર જીવનમાં કોઈ પણ માણસને ખોટો ના સમજવો. તેના પર વિશ્વાસ રાખવો. કેમકે એક બંધ ઘડીયાળ પણ દિવસમાં ૨ વાર સાચો સમય બતાવે છે. કોઈ કામ માટે ભીતરનો અવાજ ના પાડે તો તે કામ છોડી દેજો, અન્યથા પસ્તાવવાનો વખત આવશે.

બુધવાર, 29 ફેબ્રુઆરી, 2012

શ્રીપ્રાથમિક મિશ્રશાળા-ઉચ્છદ,તા.જંબુસર, જી.ભરૂચ.   
My Photo
                                                          
                  


                                                                                                                                 
 શ્રીઅરવિંદભાઈકુબેરભાઈ જાળેલા
શ્રી દીનદયાળનગર પ્રાથમિક શાળા-તળાજા,                                                            તા;-તળાજા,જીલ્લો;-ભાવનગરપીન;-૩૬૪૧૪૦
akjalela        
                                                                                                                                       
                                                                                                                                           

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો